dilluns, 15 d’octubre del 2007

Carreró d'arcs...

Marrakech, Marroc (Setembre 2007)

Les 12 del migdia a la ciutat de Marrakech, una bona ombra i la vestimenta adequada fan paliar la calor d'aquest captaire sota els arcs d'aquest carreró tan pintoresc.